Sunday Morning

Sunday

Aug 2014 - Jun 2019
Sun, Jun 16, 2019
Hits: 95
46 mins 10 secs
Fathers Day 2019 (No-Ah Great Father?)
Sun, Jun 09, 2019
Hits: 115
47 mins 18 secs
Mark 1:1-11 (The Triumphal Entry)
Sun, Jun 02, 2019
Hits: 91
40 mins 40 secs
Mark 10:46-52 (Blind Bartimaeus)
Sun, May 26, 2019
Hits: 99
53 mins 47 secs
Mark 10:28-45 (Lessons From The Master)
Sun, May 19, 2019
Hits: 77
46 mins 7 secs
Mark 10:13-16 (Mother's Day 2019)
Sun, May 12, 2019
Hits: 64
49 mins 54 secs
Mark 10:13-16 (Mother's Day 2019)
Sun, Apr 28, 2019
Hits: 74
49 mins 29 secs
Mark 10:1-12 (Marriage, Divorce, and Remarriage)
Sun, Apr 07, 2019
Hits: 35
48 mins 13 secs
Mark 9:42-50
Sun, Mar 31, 2019
Hits: 43
41 mins 31 secs
Mark 9:30-41 (True Greatness)
Sun, Mar 17, 2019
Hits: 254
58 mins 40 secs
Mark 9:14-29 (Bring Your Unbelief to Jesus)